آنالیز گلاب، اسانس ها و عرقیات

essential-oils-with-plants-1200x628-1200x628

یکی از فعالیت های این بخش شناسایی و مقدار یابی همزمان اتانول و متانول به کمک دستگاه GC-FID  می ­باشد .

اجزای تشکیل دهنده اسانس ها و انواع گیاهان دارویی (آویشن، باریجه و..) نیز به کمک دستگاه GC/MS انجام می­شود . تست های فیزیکی و شیمیایی از قبیل مقدار اسانس ، عدد پراکسید ، PH، ضریب شکست و چرخش نوری نیز این بخش انجام می­ گیرد.

همچنین در زمینه تقلب در انواع گلاب ها و اسانس ها ( طبیعی یا مصنوعی بودن ) این شرکت فعالیت بسیار زیادی انجام داده است.

ویژگی های شاخص این آزمون

  • سرعت بالا در جوابدهی
  • روش های آنالیزی به روز
  • قابلیت شناسایی انواع تقلبات