کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی

کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی

روش کروماتوگرافی گازی جامع دوبعدی از پیشرفته ترین روش های جداسازی توسعه یافته و استفاده شده برای بررسی و آنالیز ترکیبات آلی در محیط ها و بافت های پیچیده می باشد. این شرکت با توجه به اهمیت این دستگاه برای محققان و صنعتگران کشور، به خصوص در هنگام آنالیز نمونه های نفتی با کمک و پشتیبانی ستاد ویژه توسعه فناوری نانو، اقدام به ساخت سخت افزار و نرم افزار ویژه این روش نمود. این سامانه به تمامی در داخل کشور طراحی و به دست توانای صنعتگران ایرانی ساخته شد و هم اکنون سه دستگاه از این نوع در سه مرکز دانشگاهی و تحقیقاتی کشور نصب و راه اندازی گردیده است. نکته ی شایان توجه آن است که این سه دستگاه تنها سامانه های کروماتوگرافی گازی دوبعدی موجود در کشور بوده و نمونه ی خارجی از آن در ایران موجود نیست و شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس بدون دسترسی به نمونه ی خارجی، اقدام به طراحی و ساخت این تجهیز نمود.

در طراحی و ساخت این سامانه افرادی با تخصص های گوناگون نظیر شیمی، مکانیک، الکترونیک، مهندسی نرم افزار و ماشین سازی گرد هم آمده و این پروژه را برای نخستین بار و با موفقیت به انجام رساندند. عملکرد بهینه ی این سامانه توسط تنی چند از متخصصین و استادان شیمی تجزیه در دانشگاه ها و مراکز علمی کشور مورد تائید قرار گرفته و هم اکنون   نمونه هایی از آن در مرکز تحقیقات جنگل ها و مراتع کشور و آزمایشگاه های مرکزی دانشگاه اصفهان و دانشگاه صنعتی شریف نصب و راه اندازی شده است.