مقالات
کروماتوگرافی گازی دو بعدی
کروماتوگرافی گازی دو بعدی
تاریخ انتشار : ۱۱-۰۸-۱۳۹۴ | دوشنبه ۱۰:۱۳
آشنایی با انواع آشکارساز ها
آشنایی با انواع آشکارساز ها

در این نوشتار سعی شده مقدماتی از انواع آشکار ساز های دستگاه کروماتوگراف گازی گفته شود .

تاریخ انتشار : ۱۰-۱۱-۱۳۹۴ | شنبه ۱۱:۰۳ آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵-۰۲-۲۵ | شنبه ۱۶:۳۳
آشنایی با اجزای دستگاه کروماتوگراف گازی
آشنایی با اجزای دستگاه کروماتوگراف گازی

 در این نوشتار سعی شده به صورت مقدماتی اجزای مشترک در تمام دستگاه های کروماتوگراف گازی توضیح داده شود

تاریخ انتشار : ۱۰-۱۱-۱۳۹۴ | شنبه ۱۲:۲۵