برگزاری دوره های آموزشی در آذر ماه
برگزاری دوره های آموزشی در آذر ماه

شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس اقدام به برگزاری دوره های زیر می کند:

 استخراج به روش کاچرز و کاربرد آن در استخراج پسماند آفت کش های کشاورزی در مواد غذایی------- 1396/09/08

کروماتوگرافی گازی طیف سنج جرمی-------- 1396/09/22

                                                                                                                                                             1396/09/23------------- (Automated Mass Spectral Deconvolution & Identification System) AMDIS نرم افزار

کروماتوگرافی گازی کایرال ------- در تاریخ   1396/09/29

برای کسب اطلاعات بیشتر با شرکت پژوهشی کیمیا شنگرف پارس تماس گرفته شود

 

 

تاریخ انتشار : ۲۹-۰۷-۱۳۹۶ | شنبه ۱۴:۵۵ آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۶-۰۸-۰۶ | شنبه ۱۴:۱۸