چهارمین نمایشگاه تجهیزات آزمایشگاهی ساخت ایران

شرکت کیمیا شنگرف پارس افتخار دارد در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد آزمایشگاهی ساخت ایران شرکت کند و میزبان شما عزیزان در غرفه 15 سالن خلیج فارس باشد 

تاریخ انتشار : ۰۶-۰۲-۱۳۹۵ | دوشنبه ۱۰:۴۶ آخرین بروزرسانی : ۱۳۹۵-۰۶-۲۰ | شنبه ۱۰:۳۹